JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kiều Công Chúa Cùng Mãng Phò Mã

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử

Xương Hoa công chúa là Đại Diễn triều duy nhất một đóa kiều hoa, khó được lại kiều vừa mềm, để cho người ta yêu đến trong tâm khảm đi.

Đại tướng quân là triều chính đều biết mãng phu đám dân quê, mặt lòng dạ hiểm độc lạnh thủ lạt, có thể dừng tiểu nhi đêm khóc.

Một ngày, hoàng đế hạ chỉ đem công chúa hứa cho mãng phu, trên triều đình hạ khóc thành một mảnh.

Chú thích: Giá không thế giới, nhìn cái cao hứng, xin chớ khảo chứng.

Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước ngọt văn

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Chử thanh huy, diêm mặc ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 49
    Tháng 49
    loading