JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kiếm Tiên Đạo

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Vương hầu tướng lĩnh thà có gan, hàn môn cũng tự thanh tiên tu.

Ngàn khó vạn hiểm đều không sợ, vạn trượng hồng trần luyện đạo tâm.

Thế nhân đều nói trường sinh hảo, trải qua bách kiếp bắt đầu thành tiên.

Đây là một cái xuất thân hàn môn thiếu niên lập chí tu tiên cố sự.
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 602
    Tháng 602
    loading