JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kiếm Khôi

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Đây là luyện khí sĩ thế giới.

Triều đình hủy diệt, Bách gia đương đạo, mười sáu châu bên trong huy hoàng thịnh thế, Cơ Quan thành hạ bách quỷ dạ hành.

Phi thuyền, khôi lỗi, yêu quỷ, Sơn Hải thú; thần thông, phù pháp, yểm trấn, luyện khí thuật!

Thiếu niên trong mộng cầu đạo, duyệt Bách gia kinh điển, nuôi tinh khí, luyện thần hồn, tranh truyền thừa, lập đạo thống, lấy kiếm đạo nhân thánh.
Mới nhất
15 phút trước
    Đề Cử 0
    Tuần 120
    Tháng 474
    loading