JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khủng Bố Bút Ký

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Không ai biết bọn chúng là ai, cũng không người nào biết chúng ta vì sao lại ở chỗ này, hắn bị chọn một cách ngẫu nhiên, việc chúng ta có thể làm là chỉ có trốn! Những sinh mạng lần lượt tranh đấu với Tử Thần, cầu nguyện một ngày nào đó, có thể gom góp đủ những quyển sổ kia...


Ai thấy hay thì ủng hộ Nguyệt Phiếu, Đậu.
    Đề Cử 0
    Tuần 103
    Tháng 149
    loading