JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khi Tuyệt Vọng Đếm Ngược

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Truyện Khi Tuyệt Vọng Đếm Ngược - Tuyệt Vọng Đảo Kế Thời do converter Hades Loki đào.

"Nói ra ngươi có lẽ không tin, ta bị một con số bắt cóc, chữ số về không ta có thể liền sẽ chết. Vì sống sót ta chỉ có thể bị ép tăng lên ngạch số, thế là một cái cư xá bị "đậu phộng" trở thành quỷ khu..."
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 13
    Tháng 13
    loading