JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kế Thừa Thiên Kiếp

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
-----------Có sức mạnh của Thiên Kiếp, ko phải hệ thống lưu-----------
Keng, ngài kế thừa Thiên Kiếp!

Ngài dùng Thiên Kiếp đụng vào đan dược, đan dược phẩm chất đề thăng .

Ngài dùng Thiên Kiếp đụng vào công pháp, công pháp hoàn thiện tới hoàn mỹ .

Ngài dùng Thiên Kiếp ma luyện yêu thú, yêu thú huyết mạch tinh luyện, tiềm lực đề thăng .

Ngài dùng Thiên Kiếp ngưng tụ ra sát chiêu, đối thủ đắm chìm trong Thiên Kiếp xuống, tựa như tuyết đọng gặp canh, trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu, tan tành mây khói .

Cvt: Main có Kim Thủ Chỉ là năng lực của thiên kiếp do bị sét đánh quá nhiều mà ko chết. KO phải Hệ thống văn. Truyện mới ra mà đã có hơn 2 vạn cất chứa, rất nhiều Thần Nông thử độc bên Trung Quốc cho ra kết luận là Tiên Thảo, trang bức rất tươi mát, thoát tục, có điểm giống Bạch Tiểu Thuần. Đánh thưởng mỗi ngày, giục càng mỗi ngày. Yên tâm cất chứa và đọc nha.
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 149
    Tháng 149
    loading