JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kamen Rider Chi Ta là Bất Tử Điểu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
( B.faloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Kamen Rider chi ta là Bất Tử Điểu ) đây là một cái điếu ti tại Kỵ Sĩ thế giới dâm đãng. . . , phi, du đãng cố sự

(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

*BUFF:

5 Np = 1 chương
1 Kim Đậu = 4 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
1 Bố Cáo Lệnh = 20 chương

PS: Truyện có vào VIP ko là hên xui nha, mà cứ chuẩn bị tinh thần trước thôi các bạn..

Ngày 20-30c..

PS2: vì không thấy ai có name Kamen rider nên mình sẽ dựa vào kiến thức và phim để edit nếu bạn nào đã xem phim thì sẽ biết nhân vật đó hoặc tra google, lần đầu làm B.faloo anh em tận tình bỏ qua .(Nếu ai có name thì gửi mình nha làm cho khỏe) .
Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 257
    Tháng 1412
    loading