JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Huyễn Siêu Cấp Chưởng Môn Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Huyền Huyễn Siêu Cấp Chưởng Môn Hệ Thống
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử
Giới thiệu tóm tắt:

Hắn là một tên đoạn kết của trào lưu Internet tay viết, vì mơ mộng không ngừng cố gắng;

Hắn là một tên đoạn kết của trào lưu tông môn trưởng lão, vì tông môn tồn vong thực hiện trách nhiệm.

Hắn năm ngày năm đêm viết bản thảo chết đột ngột, hắn tu vi thấp bị người đánh chết.

Hai cái thế giới khác nhau linh hồn nhân duyên trùng hợp, lại kỳ diệu kết hợp với nhau, từ nay,

Một người thân phụ siêu cấp chưởng môn hệ thống thanh niên từ Yên Hà Sơn Tử Vân Tông quật khởi.
Mới nhất
4 tháng trước
loading