JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sáng Tạo Bốn Tỷ Thế Giới

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
"Ta tu luyện ra một đầu Long Mã lực lượng!"

Sở Phong: Ta cũng đã tu luyện ra bốn mươi vạn ức đầu Long Mã lực lượng!

"Ta khổ tu trăm năm, rốt cục ngưng tụ ra Kim Đan."

Sở Phong: Ta Kim Đan có bốn mươi vạn ức khỏa!

Nhân thể có bốn mươi ức đến sáu chục vạn ức tế bào, bốn mươi vạn ức nhân thể tế bào đồng thời tu hành, hóa thành bốn mươi vạn ức đạo đan điền, diễn hóa bốn mươi vạn ức khỏa tinh thần, mở ra thành bốn mươi vạn ức đại thiên thế giới mới! !

Một cái tế bào chém hết bụi trần.

Một cái tế bào trảm diệt một đầu Tinh Hà.

Một cái tế bào trảm một đầu Đại Đế!

"Ta có bốn mươi vạn ức phương thế giới, người nào có thể địch ta một kích?"

. . . .

Gia trì bốn mươi vạn ức lần tu hành, vô địch thiên hạ!

PS: Đặt gạch.
    Đề Cử 7
    Tuần 16
    Tháng 630
    loading