JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ ) Diệp Vô Thiên xuyên việt, trực tiếp Thành Yêu Ma Tộc tam đại cấm địa bên trong, U Thế chủ nhân!

Thực lực phi phàm, thủ hạ Ma Tướng Yêu Binh mấy trăm ngàn, cộng thêm một cái mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống!

Mà Diệp Vô Thiên, nhưng nắm giữ nhân vật phản diện hệ thống chí tôn VIP đặc quyền, hệ thống bên trong tất cả Thần Công Bí Pháp, kỳ trân dị bảo, toàn bộ cũng có thể miễn phí đổi lấy!

Ngay tại Diệp Vô Thiên cảm giác mình có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm thời điểm. . .

"Ai . Nguyên lai ta không phải là nhân vật chính . Mà là cũng bị nhân vật chính thảo phạt thành đế trùm phản diện ." "Cái gì, ước hẹn ba năm ." "30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu ."

Nghe đến mấy cái này tin tức Diệp Vô Thiên sững sờ một hồi. Đối phương có Lão Gia Gia, có ngón tay vàng, có Thiên Đạo che chở làm sao bây giờ .

Không cần sợ! Lão Tử có mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống!

Lão Gia Gia . Đánh chết!

Ngón tay vàng . Nghiền nát!

Thiên Đạo . Lão Tử Diệp Vô Thiên, vô pháp vô thiên! Thiên Đạo thứ hai, lão. . (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đã Full , truyện khá ngắn :v
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 404
    Tháng 956
    loading