JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống
Đã có 26 người đánh giá / Đề Cử
【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Huyền huyễn chi đại nhân vật phản diện hệ thống 】 trùng sinh là huyền huyễn thế giới cao phú soái! Thiên phú siêu tuyệt! Bối cảnh thâm hậu!

Nhưng là còn không có Tần Đình mừng thầm bao lâu liền phát hiện mình đã đắc tội cái thế giới này khí vận chi tử.

Bất quá không chút nào hoảng, ngươi có khí vận, ta có hệ thống!

Đại nhân vật phản diện hệ thống, cướp đoạt các loại khí vận, thành tựu tự thân con đường vô địch! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Hắc ám văn . mồng 8/5 làm
Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 26
    Tuần 4130
    Tháng 12551
    loading