JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Huyễn Chi Thần Cấp Tuyển Hạng

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Huyền Huyễn Chi Thần Cấp Tuyển Hạng 】

Xuyên việt Tiên Hiệp thế giới năm năm, ở Cổ Trần đoạn tuyệt chính mình là chủ giác ý niệm trong đầu lúc, đột nhiên một món tên là thần cấp tuyển hạng hệ thống xuất hiện.

Tuyển hạng một, thần cấp rút thưởng.

Tuyển hạng hai, ba nghìn thần thông.

Tuyển hạng ba, gấp trăm lần tư chất.

Tuyển hạng bốn, mười vạn linh thạch.

------

Nói rõ một, hàng năm đầu năm có thể được một lần tuyển trạch cơ hội.

Nói rõ hai, mỗi lần tuyển trạch phía sau có thể tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể được một lần hoặc nhiều lần tuyển trạch cơ hội.

Nói rõ ba, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, đem vĩnh cửu nhiều hơn một cái tân tuyển hạng.

------

Cổ Trần: "Kim Thủ Chỉ có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt!"TRUYỆN LÀM THEO YÊU CẦU. KO CÓ TXT, SCAN ẢNH TỪ C 61. TÁC RA HƠN 500C.
NẾU THẤY HAY, CẦU BUFF ĐẬU LẤY KINH PHÍ DUY TRÌ TRUYỆN LÂU DÀI.
Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 1011
    Tháng 1011
    loading