JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Huyễn Chi Nằm Cũng Thăng Cấp

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử
Cái gì? Đi bộ cũng có thể thăng cấp?

Hô hấp có thể mạnh lên? Cơ Sở Kiếm Pháp, có thể diễn hóa xuất Tru Tiên Kiếm Trận!

Tàn khuyết Kim Chung Tráo bí kỹ, có thể hóa thành Vô Thượng Hỗn Độn Chung!

Hoàn thành nhiệm vụ, cũng hoặc là đặc thù thành tựu, có thể có được chư thiên vạn giới trong truyền thuyết Chiến khí thần thông.

Tất cả chuyện bất khả tư nghị, đều tại huyền huyễn chi nằm cũng thăng cấp, đặc sắc trình diễn.
    Đề Cử 2
    Tuần 951
    Tháng 4543
    loading