JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hướng Dẫn Phát Tình

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Editor: Ngô Nướng
Thể loại: ABO, sinh tử (một chút), đoản văn, bạn tình thành bạn đời, tinh anh ôn nhu phúc hắc công x nhuyễn nhu mỹ mạo thụ, H văn
Số chương: 22 chương (không có phiên ngoại)

Văn án của câu chuyện vô cùng đơn giản, diễn ra trong thế giới của các  ABO, AO và pheromone đặc biệt có tính hướng dẫn phát tình.
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 123
    Tháng 1444
    loading