JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hợp thể song tu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Hợp thể song tu
Đã có 170 người đánh giá / Đề Cử
Luyện thi, đoạt xác, thải bổ, giết người, là vì ma tu. Chỉ vì trong lòng một điểm chấp nhất, thải bổ thiên hạ thì lại làm sao! Thiên làm vợ ta, Địa làm thiếp ta, muôn dân làm đỉnh lô, Âm Dương đại đạo, Hợp Thể song tu! Cổ Thiên Đình tái hiện, Thần Ma xuất thế, Loạn Cổ truyền nhân Ninh Phàm, tự Vũ giới xuất phát, sẽ bị 1 tỉ thế giới nữ tử, gọi là ác mộng! Đạo cao một thước, Ninh cao một trượng! . . . . . Thiên Đạo ba vòng, tu đạo ba bước, hư, thật hai chữ, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Bước thứ nhất, tu chân Thất Cảnh: Ích Mạch, Dung Linh, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Toái Hư.
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 170
    Tuần 8151
    Tháng 15066
    loading