JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Hồng Hoang Ta Là Khổng Tuyên

Hồng Hoang Ta Là Khổng Tuyên

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Huyền ẢoĐồng Nhân

Chấm điểm
Đánh giá: 4.8/5 của 10 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

[ b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Hồng hoang ta là Khổng Tuyên ] mang theo mạnh nhất thu về hệ thống, xuyên việt đến còn chưa xuất thế Khổng Tuyên trên thân.

Ngũ Sắc Thần Quang, không có gì không xoát! Thu về hệ thống, không có gì không thu! Một xoát một thu, Thiên Tác Chi Hợp!

Lại nhìn ta như thế nào nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát với bên ngoài.

Chư thiên vạn giới, duy ta độc tôn. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )