JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hồng Hoang Chi Yêu Tộc Thần Quân

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
[ b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Hồng hoang yêu tộc thần quân ] xuyên việt thần thoại hồng hoang thiên địa, trở thành Tam Túc Kim Ô, còn có hai cái đậu bức huynh trưởng, Vô Dạ quyết định cầm lên trong tay trường thương, đúc nên thiên địa khó chôn, hỗn độn không che vạn cổ mạnh nhất ma thân, dùng vô lượng thần thông hoành kích hồng hoang cái thế cường giả, khiến hỗn độn chư thiên kiến thức yêu tộc thần quân vô thượng phong thái . . . (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 1138
    Tháng 1159
    loading