JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hồng Hoang Chi Tối Cường Đạo Tôn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang mạnh nhất đạo tôn 】


tam tộc đại chiến, Hồng Dịch kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, ngồi xem tam tộc đả sanh đả tử.

Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên các loại(chờ) Hồng Quân cao đồ, vì thành thánh, minh tư khổ tưởng, Hồng Dịch thuận tay một điểm, liền làm cho nhà mình đệ tử thành thánh.

Vu Yêu đại chiến, Tam Hoàng Ngũ Đế, Phong Thần Chi Chiến... Hồng Dịch đều thao túng phong vân!

750c.
Mới nhất
2 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 44
    Tháng 3240
    loading