JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hồng Hoang Chi Côn Bằng Đại Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang chi Côn Bằng Đại Đế 】

Vương Bằng, Trái Đất bình thường otaku, cảm thán Côn Bằng thời vận không đủ. Cơ duyên, Vương Bằng lầm xuyên vào Hồng Hoang, đem trứng Côn Bằng nuốt lấy.

Vì thoát khỏi đã định trước vận mệnh, hắn một đường vượt mọi chông gai, gặp phật sát phật, gặp thần sát thần.

Cuối cùng làm cho Côn Bằng tên uy chấn Hồng Hoang!

560c. truyện cùng tác giả bộ yêu đế côn bằng.

Bộ này main không phải sinh ra là côn bằng mà nuốt trứng côn bằng chưa ra đời nên chiếm đoạt được sm.

☣CẦU KIM SA☣ ☣HỎA TINH ☣ ☣KIM ĐẬU BONUS CHƯƠNG☣
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 615
    Tháng 2752
    loading