JavaScript is off. Please enable to view full site.

Uế Thổ Chuyển Sinh Trở Về

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
đặt gạch chủ nhật ra chương [ Bộ này chỉ có txt 200c đoạn sau phải mua ảnh về scan. nên sẽ dựa theo số đậu buff để mua ảnh /khg ]

( bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Hokage: Uế Thổ Chuyển Sinh trở về ) hắn, xuất thân từ Hyuga phân gia.

Quật khởi tại lần thứ ba giới Ninja đại chiến, chiến công hiển hách.

Lại đang nỗ lực tránh thoát Hyūga Sōke no Juinjutsu trói buộc thời điểm, kinh động đến khống chế chú ấn Hyuga Tông gia, dẫn đến thất bại trong gang tấc, bất hạnh chết bởi Hyūga Sōke no Juinjutsu chú ấn.

Konoha sụp đổ trong kế hoạch, nhưng cùng Kage sóng vai hắn, bị Orochimaru lấy cấm thuật —— Uế Thổ Chuyển Sinh triệu hoán trở về.

"Sarutobi lão sư, đệ tứ tên kia tựa hồ xảy ra chút vấn đề triệu hoán không ra, bất quá không quan trọng, vị này cùng Tia chớp vàng nổi danh, càng đã từng tại lần thứ ba giới Ninja đại chiến bên trong, chính diện giết chết Vân ẩn thôn Đệ tam Raikage tia chớp màu bạc, cũng không kém hắn a?"

"Orochimaru, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?"

Cái kia đi ra thứ ba chiếc quan tài, mặt không thay đổi thân ảnh bỗng nhiên mở miệng.

"Hyuga Shintoku, ngươi muốn phản bội Konoha sao?" Hokage đệ tam râu tóc đứng đấy, trợn mắt nhìn.

. . .

( bài này không phải hệ thống lưu, không lôi không phiền muộn, bay lô bên trong một dòng nước trong, xin yên tâm cất giữ. . (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 198
    Tháng 1713
    loading