JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Tổ Mẫu Là Kaguya

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
【 b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hokage: Ta tổ mẫu là Kaguya 】 trọng sinh trở thành có tinh khiết nhất Ōtsutsuki nhất tộc huyết thống Ōtsutsuki Toneri, trước thời hạn thả ra Kaguya cộng đồng du lãm Nhẫn giới phong cảnh! Cộng ngự cường địch Ōtsutsuki Momoshiki tổ ba người!

Thức tỉnh bàn tay Rinnegan! Thần lâm nhẫn giả đại lục!

Nhẫn giới Tu La Uchiha Madara? Nhẫn Giả Chi Thần Senju Hashirama? Bát môn Khải Hoàng? Vận Mệnh Chi Tử Uzumaki Naruto? Chung cực Susano Uchiha Sasuke?

"Các ngươi muốn tìm chúng ta cái nào làm đối thủ đây?" Ōtsutsuki Toneri nhìn đối diện nhẫn giả liên quân, phía sau hắn Ōtsutsuki Kaguya bình tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. (bản cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 168
    Tháng 209
    loading