JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hokage chi màu bạc vương tọa

Thể loại:
Tình trạng:
Complete
Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề cử

Đồng Nhân tiểu thuyết mê xuyên việt thế giới Nhị Thứ nguyên , làm quen hệ thống Tinh Linh CC , dùng Luân Hồi chi nhãn , Tử Thần Zanpakuto !"Màu bạc Ác Ma" danh tiếng , quát tháo tại thế giới Nhị Thứ nguyên

    Đề Cử 0
    Tuần 0
    Tháng 0
    loading