JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hokage Chi Báo Thù Chi Tử

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
【 b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hokage báo thù con trai 】 xuyên việt Hokage thế giới, trở thành bi kịch nhất tộc trong, nhất bi kịch huyết thống một trong. Cái thế giới này, nếu như cho không được ta, kia chẳng bằng dùng hắc ám hủy diệt rơi đi! (bản cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đặt gạch đợi mai lên chương /go
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 725
    Tháng 1233
    loading