JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hokage Chi Alien Tiến Hóa

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Hokage Chi Alien Tiến Hóa
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
( bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Hokage chi Alien tiến hóa ) xuyên qua đến Hokage thế giới Gath, vậy mà không là thân người, mà là chuyển sinh thành một cái Alien.

Lại nhìn Gath tại Hokage thế giới lấy Alien thân phận, thôn phệ các loại 『Huyết kế giới hạn ☯ Kekkai Genkai』, Vĩ thú, không ngừng mạnh lên cố sự a. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 1
    Tuần 580
    Tháng 1803
    loading