JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Hòe Hạ Ký Sự

Hòe Hạ Ký Sự

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Đô ThịNgôn TìnhDị Năng

Chấm điểm
Đánh giá: 4.7/5 của 5 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Đã kiến quốc sau không thể thành tinh, kia không bằng... Mượn cái thân thể dùng dùng?

Hỉ làm mẹ còn mang theo hai cái con riêng cây hòe tinh chỉ có một nho nhỏ tâm nguyện —— nhiều tránh điểm tiền, sau đó cùng cái kia mua xuống nàng bản thể chỗ bồn hoa phòng điền sản khai phá thương hợp lại liều mạng.

Đương nhiên, trong quá trình thuận tiện có thể nhường bạn trai trước vĩnh viễn không thể quên được nàng, vậy rất tốt!

Đã có kết thúc văn [ thanh ngụy ký sự ], [ Khổng Phương thế giới ].

Tạ ơn đại gia duy trì, nhường chúng ta làm ngôn tình giới đất đá trôi đi!

Hòe Hạ Ký Sự Chương