audiobook convert

Học Bá Cũng Mở Hack

Học Bá Cũng Mở Hack

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Đô ThịDị Năng
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 5/5 của 9 lượt bình chọn
Giới thiệu

"110 sao? Ta gọi Bạch Diệp, ta bị phần mềm hack bắt cóc, nhường ta mỗi tháng giao 3000 khối, không trả thù lao liền muốn giết người diệt khẩu! "

Học bá không đáng sợ, chỉ sợ học bá cũng mở hack.

Học Bá Cũng Mở Hack Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert