JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hoang Thiên Đế Bá

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Thiên hoang ta không già, tiên diệt ta trùng sinh. Đạp bát hoang chỉ vì tìm một người, trảm chúng thần chỉ vì nhân quả. Bâud trời bên trên, duy ngã độc tôn.
    Đề Cử 0
    Tuần 182
    Tháng 104
    loading