JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hoang Dã Ngục

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Hoang Dã Ngục
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Hoang dã đại lục, ma thú tung hoành, vạn tộc san sát, quần hùng tranh đua, nhưng mà hết thảy đều lấy thực lực vi tôn. Ở chỗ này, kẻ yếu khốn cùng thất vọng, thân bất do kỷ; cường giả phất tay trời sụp đất nứt, chúng sinh toàn run. Ở đại loạn một cái từ nhỏ cha mẹ song vong cô nhi lưng đeo huyết hải thâm thù ở tàn khốc thế giới đi bước một trưởng thành.......
Mới nhất
6 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 56
    Tháng 21
    loading