JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hồ Yêu Chi Hồ Diệt Vạn Giới

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
【 phi lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Hồ yêu chi hồ diệt vạn giới 】 bá đạo Hồng Hồng , tùy hứng xuẩn manh Nhã Nhã, nhu thuận xấu bụng Dung Dung

Khi các nàng nhiều một cái thân nhân có được Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng với phương đông linh huyết bán yêu, sẽ dẫn tới Thiên Địa như thế nào biến hóa?

Chúng ta câu chuyện liền bắt đầu từ nơi này

(sách mỗi ngày canh một, từng chữ, đều sẽ mảnh châm, viết ra trong lòng ta tiểu cố sự, hi vọng các vị ưa thích) (câu chuyện cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Truyện để dành sau Tết hoặc sau đó nữa sẽ đăng

một số hình ảnh của nhân vật trong truyện:

Main:
https://www.upsieutoc.com/image/1448144.GuGDjb
https://www.upsieutoc.com/image/1448146.GuGc0k
https://www.upsieutoc.com/image/1448147.GuGqyj

Nhân vật Nhã Nhã:
https://www.upsieutoc.com/image/1485777.GuGNc8

Nhân vật Dung Dung:
https://www.upsieutoc.com/image/1485778.GuGvnG

Con của main sau này sẽ có: Tên là Tô Tô
https://www.upsieutoc.com/image/1485773.GuG0G0
https://www.upsieutoc.com/image/1485776.GuG55N
Mới nhất
6 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 610
    Tháng 253
    loading