audiobook convert

Hổ Quân

Hổ Quân

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Huyền Ảo
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.7/5 của 9 lượt bình chọn
Giới thiệu

Như các bạn đã đọc bộ Ky Phá Tinh Hà của Đương Niên Ly Ca thì càng không thể bỏ qua bộ này. Đây là quyển sách mới của Đương Niên Ly Ca, mọi người cùng đọc nào.

Ta đi ta đường, thì sợ gì các ngươi ghé mắt.

Ân oán không phải là, há cần người khác phán quyết?

Đại trượng phu đi tại thế gian, có địch đáng chém, có thù tất máu!

Khi hết thảy vinh quang đều tan thành mây khói thời khắc, thiếu niên áo vải cỏ giày, lấy vô thượng ý chí, dẫm lên trời.

Hổ Quân Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert