JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Hổ Quân

Hổ Quân

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Huyền Ảo

Chấm điểm
Đánh giá: 5/5 của 13 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Như các bạn đã đọc bộ Ky Phá Tinh Hà của Đương Niên Ly Ca thì càng không thể bỏ qua bộ này. Đây là quyển sách mới của Đương Niên Ly Ca, mọi người cùng đọc nào.

Ta đi ta đường, thì sợ gì các ngươi ghé mắt.

Ân oán không phải là, há cần người khác phán quyết?

Đại trượng phu đi tại thế gian, có địch đáng chém, có thù tất máu!

Khi hết thảy vinh quang đều tan thành mây khói thời khắc, thiếu niên áo vải cỏ giày, lấy vô thượng ý chí, dẫm lên trời.