JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hộ Mỹ Cuồng Y

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 45 người đánh giá / Đề Cử
Dịch: Cổ Thể Ni

Đường Thiên chính là kẻ cái gì cũng biết, tinh thông mọi thứ trên đời, biết bắt quỷ, có thể chữa bệnh, tất cả mọi thuật đều thông thuộc như thần, y thuât có thể nghịch thiên cải mệnh, nếu như gặp được mỹ nữ thì nhất định tán tỉnh, gặp tình địch thì sẽ loại bỏ, tất cả mọi người tốt nhất không nên chọc đến y, vì y tức giận sẽ nổi bão chọc thủng trời.
    Đề Cử 45
    Tuần 1395
    Tháng 16154
    loading