JavaScript is off. Please enable to view full site.

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử
Loạn lạc khắp nơi, thay phơi đầy đường,

Chỉ còn thấy được người hát mù chống gậy, tiếu nhân gian

Huyết Tu La, nghịch càn khôn, đại sát

Hữu tâm hát, vô tâm đàn, huyết sử.

Cảnh giới tu luyện: Luyện Tâm Cảnh, Hỗn Nguyên Cảnh, Tụ Nguyên Cảnh, Thần Thông Cảnh, Tiên Tâm Cảnh, Chân Tiên Cảnh, Bán Thần Cảnh, Nguyên Thần Cảnh, Thượng Thần Cảnh.
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 4
    Tuần 96
    Tháng 12
    loading