JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Tác giả(s)
Everstill
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Tiên HiệpHuyền ẢoDị Giới

Chấm điểm
Đánh giá: 5/5 của 2 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Loạn lạc khắp nơi, thay phơi đầy đường,

Chỉ còn thấy được người hát mù chống gậy, tiếu nhân gian

Huyết Tu La, nghịch càn khôn, đại sát

Hữu tâm hát, vô tâm đàn, huyết sử.

Cảnh giới tu luyện: Luyện Tâm Cảnh, Hỗn Nguyên Cảnh, Tụ Nguyên Cảnh, Thần Thông Cảnh, Tiên Tâm Cảnh, Chân Tiên Cảnh, Bán Thần Cảnh, Nguyên Thần Cảnh, Thượng Thần Cảnh.