JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hầu Phủ Kiều Sủng

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử

Hàn Dục long cất cao hổ bộ, dũng mãnh phi thường, người xưng nhất đại sát thần, người gặp người sợ, quỷ gặp sợ hãi.

Thịnh Kinh nữ tử, nghe nó tên đều trong lòng run sợ đã vui lại sợ.

Chợt một ngày, mẹ kế mang đến cái tiểu kiều muội, kiều mị động lòng người, ngọc mềm hoa nhu.

Thẩm Tĩnh Dao không những không sợ hắn, còn hướng hắn duỗi ra mềm kiều kiều bàn tay nói: "Ca ca ôm một cái."

Hàn Dục vui vẻ...


Đọc chỉ nam:

1, tô thoải mái ngọt. Xin miễn đào bảng, xin miễn đăng lại, lịch sử vô căn cứ chớ khảo chứng.

2, không muốn xoắn xuýt chi tiết Logic, đây chính là cái để cho người ta nhìn vui vẻ hạnh phúc văn.

3, ta hố phẩm rất tốt, xin yên tâm nhập hố.

Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 13
    Tháng 2256
    loading