JavaScript is off. Please enable to view full site.

Harry Potter Chi Siêu Nhiên Người Thừa Kế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
( phi Lư Trung văn mạng lưới cấp độ A ký kết tác phẩm: Harry Potter chi siêu nhiên người thừa kế ) hàng lâm ma pháp thế giới, kế thừa vạn giới truyền thừa, từ đó Wilkes trở thành một người siêu nhiên "năng lực giả", tại ma pháp thế giới phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, âm thầm quấy phong vân, thu hoạch lợi ích!

Cho Chang, Hermione, Luna đều mỹ nữ, thu hết trong lòng, trái ôm phải ấp, treo lên đánh Voldemort, trở thành Harry Potter thế giới đệ nhất Vu sư! (bản chuyện xưa và nhân vật hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. )
    Đề Cử 0
    Tuần 504
    Tháng 385
    loading