JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tối Cường Máy Sửa Chữa

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
[ b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Hải tặc: Mạnh nhất máy sửa chữa ] xuyên việt đến One Piece thế giới Leon, kích hoạt mạnh nhất máy sửa chữa hệ thống.

Hắn mới vừa đi một bước.

"Chúc mừng kí chủ, mở ra máy sửa chữa, tốc độ + 999999."

"Lĩnh ngộ Thần Hành Bách Bộ, đột phá tân thủ, đột phá nhập môn, đột phá thuần thục, đột phá đại sư, đột phá tông sư!"

Hắn há hốc mồm, nói một câu.

"Chúc mừng kí chủ, mở ra máy sửa chữa, ngôn ngữ + 999999."

"Lĩnh ngộ Sư Hống Công, đột phá tân thủ, đột phá nhập môn, đột phá thuần thục, đột phá đại sư, đột phá tông sư!" (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )

Truyện đã có txt hơn 900c gần bằng tác, mọi người yên tâm đọc và buff nhiệt tình nào /loa

✎ Danh sách đề cử bạo chương:
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/5c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/3c
✏✏✏ Kim Sa Châu/5c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/5c
    Đề Cử 0
    Tuần 68
    Tháng 2991
    loading