JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hải Tặc Chi Toàn Viên Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Hải Tặc Chi Toàn Viên Hệ Thống
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Momonosuke phải chết.

—— lời tựa

Ngoài ý muốn vượt qua thành Hải Tặc Vương nhân vật chính Luffy

Giác tỉnh kỳ quái toàn viên hệ thống hệ thống

Bắt được hoang dại Roronoa. Zoro, khen thưởng Trảm Phách Đao một thanh.

Từ đó Thuyền Merry bên trên xuất hiện diệt Long Ma Pháp Sư, Niệm Năng Lực người, Vongola Chỉ Hoàn người sử dụng, mỹ thực thợ săn. . .

Ta cùng bạn bè! Để cái thế giới này cảm thụ hoảng sợ đi!

(không hậu cung, kết cục trước không gái người! )

Hoan nghênh Hải Tặc chi toàn viên hệ thống, bầy trò chuyện dãy số: 53 440 38 68
    Đề Cử 13
    Tuần 226
    Tháng 5099
    loading