JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hải Tặc Chi Thành Tựu Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Ngoài ý muốn đi vào Hải tặc thế giới, bị 14 tuổi Nami cứu, thu hoạch được thành tựu hệ thống, thức tỉnh Pháp Thần nghề nghiệp.

Thành tựu: Có chút của cải (nắm giữ 10 triệu Berries)

Thành tựu: Khắc kỷ tự hạn chế (thời gian tu hành đi đến 1000 giờ)

Thành tựu: Tu luyện Cuồng Ma (thời gian tu hành đi đến 10000 giờ)

. . .

Nơi nào đó trên biển, nhìn cái kia hủy thiên diệt địa to lớn mây hình nấm, Nami ánh mắt đờ đẫn.

"Cái kia chính là Ron ngươi nói. . . Ngũ giai ma pháp?"

"Đúng vậy, nó gọi là —— Mạt Nhật Thẩm Phán."

Dạ Nam Thính Phong, cùng tác: Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống, Thần Cấp Kiếm Hồn Hệ Thống, Hokage Chi Tối Cường Chấn Độn...
    Đề Cử 0
    Tuần 990
    Tháng 1747
    loading