JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
Xuyên qua đến Hải Tặc thế giới, Rhodes đạt được có thể rút ra năng lực thiên phú Thần Khí Tri Thức chi Thư.

Kiếm trảm thiên địa, chưởng khống lôi đình, hành tẩu không gian, tín ngưỡng chi lực rèn đúc trên mặt đất Thần Quốc!

Thần ân như biển, thần uy như ngục.

Đi vào thế giới này, liền chú định vô địch tại thế.
Mới nhất
6 ngày trước
    Đề Cử 3
    Tuần 1302
    Tháng 6405
    loading