JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hải Tặc Chi Hải Quân Lôi Thần

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử
: Ngàn buồm lại còn phát, ầm ầm sóng dậy One Piece thời đại, một tên đến từ Địa cầu thiếu niên ăn tiếng sấm trái cây, trở thành một tên hải quân

Chính nghĩa cùng tà ác va chạm

Tự do cùng bạo chính đối lập

Tư tưởng làn sóng vĩnh viễn không ngừng nghỉ

Nhưng tất cả những thứ này

"Ăn thua gì đến ta! !"

Cuộc chiến thượng đỉnh, với mười vạn người vây xem bên trong, Ron cầm trong tay lôi kích, hổ bộ lang hành, từng bước một tới gần Râu Đen: "Người giấc mơ là sẽ không kết thúc? Có lẽ vậy nhưng giấc mộng của ngươi, đem ở đây chung kết!"

Không thể buông tha, chỉ có được làm vua thua làm giặc!

Muốn đàm luận giấc mơ?

Trước tiên đánh thắng ta lại nói!

Ps: Trái cây khai phá con đường, không hệ thống
    Đề Cử 4
    Tuần 1205
    Tháng 3211
    loading