JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hải Tặc Chi Đại Tướng Akainu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Một bước lên trời, ta là Akainu, ta vì chính mình đại ngôn!

Xuyên qua trở thành Akainu, chế tạo mạnh nhất hải quân!
Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 1
    Tuần 53
    Tháng 2468
    loading