JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hắc Ám Đại Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
[B.faloo biên tập trọng điểm đề cử: 2016 năm nóng nhất nhất điểu ngưu bức nhất Đồng Nhân]

Mạc Tà xuyên qua đến Hokage Ninja thế giới, thân thể bị trồng vào trò chơi đạo cụ hắc ám Bổn Nguyên , chuyển chức Hắc Ám Đại Đế, từ đó coi thế giới như thành trò chơi, hắn là duy nhất ngoạn gia . Đặc thù đạo cụ Sharingan , Chung cực đạo cụ Cửu Câu Ngọc Rinnegan ------ "Hắc ám là cao quý, lãnh tĩnh, trầm mặc, thần bí, nó vui giận Vô Thường, hủy diệt tất cả . Cùng lúc đó, hắc ám, cũng là một loại cô độc, không bị hiểu cô độc ." Mạc Tà trích lời .


Ngày đầu 50 bi, sau mỗi ngày 30 bi. ~~
Mới nhất
1 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 34
    Tháng 509
    loading