JavaScript is off. Please enable to view full site.

Gian Thần Dưỡng Thành Thực Lục

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử

Xuyên không đến tiểu bạch văn lý, Giản Cẩm lửa sém lông mày muốn làm hảo hai kiện sự:

Thứ nhất, ô hảo trước ngực, tàng trụ nữ thân phận của Kiều Nga;

Thứ hai, ôm chặt Yến vương đùi, dù sao đây là tương lai hoàng đế bệ hạ.

Giản Cẩm từng bước một trợ hắn được sủng ái, đoạt đích, cuối cùng vì vương.

Hắn lại ôm sát nàng, đem đáy mắt ngàn vạn tình ý đều dâng: "Ngươi là trẫm tâm can, trẫm đem chân bẻ gẫy nha bồi giang sơn, cũng không thả ngươi."

Thế nhân nghe nói, ô hô ai tai nói: Bệ hạ, gian thần không thể nhiêu a!

Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 43
    Tháng 43
    loading