JavaScript is off. Please enable to view full site.

Gân Gà Dị Năng Tiểu Tổ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử

Ở từ xưa hoa Hạ quốc, luôn luôn truyền lưu một vị thần bí tổ chức, mọi người xưng bọn họ vì dị năng cục.

Nhưng là bọn hắn không biết là, dị năng cục lý có một tiểu tổ, tên là gân gà thập nhất tổ. Trong tổ chức mỗi người, đều thân phụ dị năng, nhưng mà... Cũng không có gì trứng dùng.

{ tiểu đơn nguyên chuyện xưa, mỗi chuyện xưa đều có liên hệ }

Chuyện xưa nhất: Nữ chủ có thể phân rõ trung trinh độ một giây cào ra quỹ nam nhưng là xem không xong nam chủ trung trinh độ dẫy

Chuyện xưa nhị: Nữ chủ có thể thời gian rút lui nhưng là phát hiện nam chủ có thể đi theo hắn cùng nhau rút lui dẫy

Chuyện xưa tam: Nữ chủ nháy mắt di động mang không đi trên người quần áo rốt cục có một ngày nháy mắt di động đến nam chủ trong bồn tắm lớn dẫy

Chuyện xưa tứ: Nữ chủ nổi tiếng tiêu sau một giây biến nam nhân dẫy

Nội dung nhãn: Dị năng

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Sơ Đồng, Phó Đào Nhiên, Lâm Nam Tuyết, Hàn Tự Ẩn ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 14
    Tháng 14
    loading