JavaScript is off. Please enable to view full site.

Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ

89 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Võng Du Hài Hước
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 743,693
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 48,654
Nghe từ đầu
Đề Cử Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
➼ Con hàng này thì là ưa thích ăn mặc Plate Armor vui chơi chạy, nhưng con hàng này không phải kỵ sĩ.

Con hàng này thì là ưa thích anh hùng cứu mỹ thuận tiện chấm mút, nhưng con hàng này không phải kỵ sĩ.

Con hàng này từ trước đến nay đứng đấy để cho người khác đánh, nhưng con hàng này thật không phải là kỵ sĩ...

Nói tóm lại, đây là tại giảng một cái nhị bức nghiêm túc cố sự.☠
.P/s﹏✍
Một số bộ đồ sẽ là tiếng anh , mình thích thế a e thông cảm
.P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Hài võng du⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
    Đề Cử 10
    Tuần 395
    Tháng 264
    loading