JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đường Kiêu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Kiêu giả, dũng cảm mà cường dã! Kiêu giả, thủ lãnh vậy!

Võ Đường trong thời kỳ, thiên hạ đại loạn, ác quan giữa đường, luật pháp băng tán, gà mái gáy sáng! Nhân vật chính Nhạc Phong, sinh nhi là kiêu, gia quốc thiên hạ, ta Đại Đường nam nhi làm tự cường. . .

Các vị bạn đọc nếu là cảm thấy 《 Đường kiêu 》 cũng không tệ nói mời không nên quên hướng ngài nhóm QQ và trang blog bên trong bằng hữu đề cử nha!

Đây là bộ truyện của đại thần Tịch Mịch Độc Nam Hoa nên viết rất chắc.
Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 1
    Tuần 56
    Tháng 984
    loading