JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đường Kiêu

28 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2019
Số Chữ 501,238
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 4,089
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Đường Kiêu
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Kiêu giả, dũng cảm mà cường dã! Kiêu giả, thủ lãnh vậy!

Võ Đường trong thời kỳ, thiên hạ đại loạn, ác quan giữa đường, luật pháp băng tán, gà mái gáy sáng! Nhân vật chính Nhạc Phong, sinh nhi là kiêu, gia quốc thiên hạ, ta Đại Đường nam nhi làm tự cường. . .

Các vị bạn đọc nếu là cảm thấy 《 Đường kiêu 》 cũng không tệ nói mời không nên quên hướng ngài nhóm QQ và trang blog bên trong bằng hữu đề cử nha!

Đây là bộ truyện của đại thần Tịch Mịch Độc Nam Hoa nên viết rất chắc.
Mới nhất
7 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 161
    Tháng 129
    loading