JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đuổi Thi Thế Gia

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
bầu trời tam kỳ nhật nguyệt tinh, chư thần thống chiếu trấn tam phương, mạt sát mãnh quỷ không lưu tình, che trời lấp đất thần quỷ kinh, tà ma yêu nghiệt hưu tác quái. Phá gian phá yêu phá bất bình. ................................ Trăm năm phía trước, đạo pháp hưng thịnh, quần hùng cũng khởi, trong lúc nhất thời nhiều ít hào kiệt! Trăm năm sau, đạo pháp xuống dốc, đuổi thi một mạch càng là mai danh ẩn tích, nhưng mà ta —— Ngô Cửu Âm, còn lại là đuổi thi thế gia cuối cùng một cái đuổi thi người. ....................................... Bên Trung cũng tiếp cận 2k chương rồi. Mỗi ngày up 10 c ~~~
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 83
    Tháng 83
    loading