JavaScript is off. Please enable to view full site.

Độc Bộ convert

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử

Đông việt thần châu, nam lê man châu, tây tần thái châu, bắc đẩu linh châu...Thiên hạ dĩ thế lực vi đan vị, quần phân thiên hạ, phân Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người cấp bậc...Bộ tranh vốn là nhất cá không vào lưu thế lực đích sơn thôn tiểu thổ miết, ở trong núi nhặt được hai người tuyệt thế vô song đích lão bà, tiểu thổ miết yếu bắt đầu giảo loạn cả thiên hạ liễu...
----------------
Trong khi chờ đợi chương mới các bạn có thể vào đây đọc một số bộ do mình cv: http://truyenaudiocv.com/truyen-dang-boi/21497/
----------------

    Đề Cử 0
    Tuần 362
    Tháng 3408
    loading