JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đô Thị Thiếu Đế Trở Về

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Hắn là tự mình an nghỉ thiếu đế, tiên cổ kỷ nguyên duy nhất sống sót tiên, mạt pháp thời đại sau đó, hắn tỉnh dậy, phát hiện cái này đã không phải hắn thế giới.

Lại xem Nam cực băng xuyên dưới tỉnh lại thiếu đế, như thế nào ở cái thế giới này sinh tồn! Đế vui tinh không vạn dặm!
Hắn về thành phố cùng tứ đại thánh thú.
Đế giận núi lở đất mòn! Hoan nghênh gia nhập Đô Thị Thiếu Đế Trở Về.
Mới nhất
12 giờ trước
    Đề Cử 1
    Tuần 27
    Tháng 4264
    loading