JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đô Thị Chi Tối Cường Tiên Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Đệ nhất Trấn Thế Tiên Đế trở lại trong đô thị, mắt lạnh ngắm thế gian. Thế nhân cười hắn quá điên, hắn cười thế nhân nhìn không thấu. cái gọi là phàm phu tục tử, lại sao có thể biết hắn thế giới? Đây là một cái Tiên Nhân trở về đô thị, nhìn xuống chúng sinh con kiến hôi cố sự.
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 44
    Tháng 164
    loading