JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đô Thị Chi Giả Thuyết Hấp Thu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
( phi Lư Trung văn mạng lưới cấp độ A ký kết tác phẩm: Đô thị chi giả thuyết thu lấy ) có thể thu lấy hết thảy vật phẩm ảo.

Có thể thu lấy hết thảy vật phẩm ảo.

Hình ảnh mỹ thực, trong tiểu thuyết công pháp, trong phim ảnh dị năng.

Toàn bộ cũng có thể biến thành sự thật.

PS: Bài này vai chính lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, thủ đoạn tà ác, thích mỹ nữ

Chánh Nhân Quân Tử chớ nhập sa hố.

Xin lỗi, hiện tại đã ghi nhiều như vậy, chỉ có thể đằng sau tận lực chính trực một chút. (bản chuyện xưa và nhân vật hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. )
    Đề Cử 1
    Tuần 520
    Tháng 726
    loading